. . ѡ ɡ .
.
.
ǡ . . .

ɡ . ѡ .
. .
. . . . 150 . .

. .

. .