1. . ʡ .


2. . 25-40% . 40% . .3. . ǡ .4. . .
5. . .6. . ߡ .7. ߡ 20 200 .8. .