==========

... .. .
: ( - - ).
.. . ɡ :
* .
* :
1- .
2- .
- - : ( )(
* :
1- ޡ .
2- .
.. .
:
: .
: ( ơ )().
. . .

: . : ( .. ..) : ( . ɺ .
.. !
: .. . ... .. : ( պ )().
. .
.
: տ
.. . ɡ .
... .
. . ..