""


... ҡ: " 10 ʡ - 10 ... ...

: 10 10 ...
480 ...


ɡ