. .. ڪ ..
эڪ ..

ڪ .. ..
ʍ ށڪ .. ڪ .. ڪ ( ڪ )...
.. ڪ ..!

.. .. .. ڪ ڪ ..
ڪ ڪڪ ..
ڪ .. .. .. ڪ .. ..
ڪ ..!.. с .. ڪ .. .. ڪ ..
ԍڪ .. ڪ ڪ с с .. ..
ڪ .. ڪ .. ..
ڪ ..!

.. .. э ڪ ڪڪ ..
ڪ .. ڪ..

с ڪ ..
ڪ .. ڪ ..

ڪ ..
ڪ ڪ ڪ .. .. .. ڪ ..
ڪ ..ڪ ..!
ʁڪ ʁڪ .. .. ڪ ..
ڪ .. ڪ ڪ ..
ڪ ..Ձ ..ڪ ..
ڪ ..
ڪ ڪ ..!


́ .. .. ́ ڪ .. ́ڪ .. ڪ ́ڪ ڪ ʁ .. ́ڪ 퍁ڪ ڪ ..!с ..
ڪʁ .. ڪ ..
ڪ .. ڪ .. ..
.. ڪ ڪ ڪ ..!ʍ ڪ .. ʍ ..
ڪ ʍ .. ڪ ڪ .. ڪ ...!
X x

.. .. ڪ .. ..

.. ..