,
,


.

..

..

"
ߡ
ߡ
ߡ
.
..

( )

ʡ
ǡ
ϡ


.
:

ߡ
.
,
..

.
ߡ ߡ ߡ
ɡ
ɡ
.


ѡ :

ȡ

ѡ
ɡ
ɡ
,

..
ȡ
.