1 4 4

:

 1. #1

  Jul 2011
  -
  4,543  ( X ) . . .
  Ionizingradiation . 70% 1216 / .
  SARAH

 2. #2

  Jul 2011
  -
  4,543

  :

  H2O+ H3O+ OH .
  OH. Free radical OH. . .
  ( X ) 1

  .
  SARAH

 3. #3

  Jul 2012
  5,302

  : 4. #4
   Eiman
  Jul 2011
  -
  14,750

  :

  Thank you
  .......

: 1 (0 1 )