. : . . . . ɡ . . . . . . . ɡ ա ǡ .


ɡ . . . . . . ǡ .


. . . . . . ߡ . ɡ ɡ ҡ . . . . . ޡ . ɡ ɡ . ɡ . " " ̡ . . . ʡ ʡ ҡ . . . ߡ .


:


 • ʡ .

 • .

 • .

 • .

 • .


ɡ . :


 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

. . . . . ɡ . . . ѡ . . ɡ ɡ ǡ . . ڡ . :


 • .

 • .

 • ޡ ڡ .


. . ʡ . . . . . . ɡ . . ɡ ɡ . . .